Zdravotní pojištění při studiu ve Francii

Jedna z prvních věcí, kterou jsem po svém příjezdu do Francie řešila, bylo zdravotní pojištění!

Pokud přijíždíte pouze na výměnný studijní pobyt např. v rámci programu Erasmus+, nic závratně složitého řešit nemusíte. Nezapomeňte si s sebou pouze evropskou kartičku zdravotního pojištění (dále jen EKZP) a zároveň bych Vám ještě doporučila si sjednat cestovní pojištění.

Ve Francii se v rámci zdravotního systému neproplácí za jednotlivé úkony celých 100 % jako je tomu v České republice. Jestliže byste tedy nebyli připojištěni, museli byste doplácet.

Pokud budete mít cestovní pojištění, požadované částky budete sice muset také nejdříve sami uhradit, ale Vaše pojišťovna Vám tyto náklady po dodání potřebných dokumentů proplatí zpět .

Připojistit se vyplatí

Podobně jsem toto řešila při svém výjezdu v rámci programu Erasmus+ do Polska i já sama. Měla jsem sjednané cestovní pojištění ke svému bankovnímu učtu, které nebylo nijak drahé, okolo 40 korun měsíčně a pokrylo veškeré potřebné náklady.

A dobře jsem udělala. Velkou část svého pobytu jsem promarodila a návštěvě místního doktora se nevyhnula. Většina nákladů byla sice pokryta po předložení EKZP, ale např. léky jsem si musela platit sama. Ty mi následně pojišťovna proplatila po předložení účtenek.

Plánuji delší studijní pobyt… jak na pojištění?

Jestliže se do Francie chystáte na delší dobu a plánujete se zapsat na univerzitu jako běžný student, budete se muset otázkou zdravotního pojištění zabývat více dopodrobna.

Budete se zapisovat do řádného bakalářského či magisterského studia? Toto studium si můžete zkusit nechat uznat Ministerstvem školství v České republice.

V případě uznání za Vás bude český stát platit pojištění po celou dobu Vašeho studia a Vy si s sebou odvezete opět pouze EKZP a Vaše cestovní pojištění. Nebo si připojištění sjednáte následně ve Francii.

Ne každé studium je automaticky uznáno

Podmínky pro placení pojistného státem jsou stejné jako v České republice. Tzn., musí Vám být do 26 let. Pouze u doktorandů jsou podmínky trochu jiné. Budete-li o této možnosti uvažovat, nejjednodušší bude, když si zavoláte na Ministerstvo školství v ČR a zjistíte si bližší informace týkající se Vašeho případu.

Volala jsem tam i já před svým odjezdem do Francie. V té době jsem již byla v Čechách ze zdravotního systému odhlášena, jelikož jsem pracovala v zahraničí. Plánovala jsem ale nastoupit do řádného studia na francouzské univerzitě, takže mě tato možnost samozřejmě také napadla.

Dobře jsem ale udělala, že jsem neváhala tam zavolat. Zjistila jsem totiž, je studijní program francouzského jazyka pro cizince – FLE, na který jsem se v Paříži hlásila a který je ve Francii uznáván jako řádný studijní program, nemá v České republice žádný ekvivalent a není tedy Ministerstvem školství uznáván.

Tato možnost mi tedy rázem odpadla a zbylo mi jako jediné řešení přihlásit se do francouzského zdravotního systému.

Možnost využít komerčního cestovního pojištění

V tomto místě bych ještě ráda poznamenala, že jako další varianta se Vám může ještě jevit placení komerčního cestovního pojištění po celou dobu Vašeho studia v zahraničí (bez nutnosti býti v ČR přihlášen do veřejného zdravotního systému).

Tato varianta je však nákladnější a určitě se vyplatí přihlásit se do systému ve Francii, jelikož ten je pro studenty zdarma (platí se pouze příspěvek na studentský život okolo 90 eur na celý akademický rok).

Změna ve studentském zdravotním pojištění

Abych to ale neměla tak jednoduché, právě v roce 2018, kdy jsem do Francie přijela, se měnil celý systém studentského zdravotního systému (který byl do té doby oddělený od běžného režimu). Respektive od akademického roku 2018/2019 se zcela rušil.

Což jsem ale bohužel netušila, jelikož jsem si potřebné informace o studentském zdravotním pojištění hledala nejdříve na českých stránkách, kde o tom žádná informace nebyla.

Pečlivě jsem si též vše vyhledala v dokumentech místních studentských pojišťoven. I v dokumentech univerzity, na kterou jsem se hlásila. Ale ještě v červenci 2018 jsem v těchto oficiálních dokumentech nenašla potřebnou zmínku o změně systému.

O to větší bylo mé překvapení, když jsem dorazila na zápis do studia v září 2018. Měla jsem již vybranou konkrétní studentskou zdravotní pojišťovnu a byla jsem připravena uhradit danou částku na daný rok (mělo to tehdy být myslím okolo 250 eur bez připojištění).

Na zápisu mě však informovali, že studentský zdravotní systém je oficiálně od akademického roku 2018/2019 zrušen (dobíhá už pouze pro již zapsané studenty v předchozích letech) a je potřeba se přihlásit do běžného všeobecného režimu jakožto zahraniční student.

Výhodou bylo, že v rámci tohoto režimu se platí pouze  příspěvek na studentský život, tzv. CVEC = Contribution de vie étudiante et de campus (pro akademický rok 2020/2021 to je 92 eur). Výhodné je pak se ještě připojistit (využít tzv. mutuelle), abyste nemuseli u doktorů doplácet vůbec nic. Více o mutuelle připojištění a zdravotním pojištění obecně naleznete v tomto článku.

Složitější byl pouze fakt, že nový systém pro studenty (dostupný na stránkách etudiant-etranger.ameli.fr) byl v roce 2018 doslova nový! Spadal sice pod hlavní zdravotní pojišťovnu CPAM, avšak vše ostatní než název bylo oddělené. Včetně servisu. Dnes už je to doufám lepší, ale jistá bych si tím nebyla.

Přihlásit se do zdravotního systému jakožto zahraniční student se mi nakonec s menšími obtížemi podařilo. Avšak o tom, jak konkrétně probíhá proces přihlášení na stránkách etudiant-etranger.ameli.fr, Vám určitě ještě napíši samostatný článek, abyste měli bližší informace. 🙂

Co podstatného si tedy z tohoto článku odnést?

  • Student v rámci studijního pobytu Erasmus+ = EKZP + cestovní pojištění
  • Řádné studium na VŠ ve Francii uznané Ministerstvem školství ČR = EKZP + cestovní pojištění
  • Řádné studium na VŠ ve Francii NEuznané Ministerstvem školství ČR = přihlášení do francouzského zdravotního systému (plus pokud možno mutuelle) nebo komerční cestovní pojištění na celou dobu studia

Doufám, že se Vám dnešní článek líbil a již nyní pro Vás začínám připravovat článek další. 🙂

Autor: Soňa Trousilová

Již je to nějaký ten pátek, co jsem se přestěhovala za přítelem do Francie. Se svými čtenáři sdílím své osobní zkušenosti z Francie a tipy, jak snadněji překonat nejen počáteční bariéry, které s sebou život v této zemi přináší. O tom, jak to vše začalo, si můžete více přečíst zde!

Jeden komentář u “Zdravotní pojištění při studiu ve Francii”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *