Vícejazyčné standardní formuláře – část 1.

Není to tak dlouho, co jsem na facebooku reagovala na jeden dotaz ohledně překladu rodného listu a vícejazyčného standardního formuláře, který v dnešní době můžete pro překlad právě např. tohoto dokumentu využít.

Nikdo jiný do „éteru“ žádnou osobní zkušenost nepřidal, tak mě napadlo, že užívání vícejazyčných formulářů není asi ještě zase tak moc rozšířené. Rozhodla jsem se proto napsat tento článek, abych Vám toto téma více přiblížila.

Hned na úvod bych chtěla upozornit, že tyto formuláře nelze použít pro překlady jakýchkoliv dokumentů. Jsou určeny pro vybrané veřejné listiny. Jejich výčet viz dále v článku.

Se specifickými žádostmi (např. překlady diplomů apod.) se stále budete muset obracet na překladatele – nejlépe na tlumočníky zapsané u francouzských soudů. Jejich seznam můžete najít na stránkách Velvyslanectví České republiky v Paříži.

Tento seznam na stránkách velvyslanectví však nemusí být vždy nejaktuálnější. Kompletní a aktualizované seznamy všech tlumočníků zapsaných u francouzských soudů naleznete zde.

Trocha té teorie

Vícejazyčné standardní formuláře v rámci Evropské unie (dále jen EU) mohou být vydávány na základě evropského nařízení o veřejných listinách (nařízení 2016/1191), které bylo přijato dne 6. července 2016 a které je použitelné ve všech zemích EU ode dne 16. února 2019 a slouží pro usnadnění oběhu určitých veřejných listin.

Název tohoto nařízení se Vám nyní může zdát nedůležitý. Avšak i teorie se může někdy v budoucnu hodit. Pravda je, že když jsem v srpnu 2019 dorazila s duplikátem svého rodného listu a s tímto formulářem na radnici v Paříži, jejich první reakce byla zcela negativní.

Formulář byl úředníkem bez diskuze odmítnut (s odůvodněním, že o něčem takovém nikdy neslyšel) a byla jsem vyzvána k předložení oficiálního překladu soudním překladatelem. Dál se se mnou pán nebavil. Já se však nedala a uznání tohoto formuláře jsem si vybojovala! O tom ale až v druhé části článku na toto téma. 🙂 Vraťme se nejdříve k podstatným informacím.

Ke kterým veřejným listinám si tedy mohu zažádat o tento typ formuláře?

Výše zmíněným nařízením je přesně stanoveno, k jakým veřejným listinám si můžete nechat vícejazyčný standardní formulář vyhotovit. Jedná se o veřejné listiny v 11 oblastech, které jsou však  pro jednotlivé země volitelné.

Každá země může vydávat formuláře v jiných oblastech. Neznamená to tedy, že pokud Vám jeden typ formuláře vydali ve Francii, že ten samý automaticky musí být dostupný i v České republice.

Ne vždy totiž existuje stejný typ veřejné listiny v obou zemích. Seznam nejčastěji vydávaných listin v jednotlivých zemích si můžete prohlédnout zde.

Seznam veřejných listin, ke kterým lze vydat vícejazyčný formulář v ČR

Podle čl. 24 odst. 1 písm. c) mohou být v České republice vícejazyčné formuláře přiloženy k těmto veřejným listinám (v těchto oblastech):

   • Rodný list (Narození)
   • Úmrtní list (Úmrtí)
   • Oddací list (Manželství)
   • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (Způsobilost k uzavření manželství)
   • Doklad o registrovaném partnerství (Registrované partnerství)
   • Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství (Způsobilost k uzavření registrovaného partnerství)
   • Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (Neexistence záznamu v rejstříku trestů členského státu, jehož je dotyčná osoba státním příslušníkem)
   • Poskytnutí údajů z registru obyvatel fyzické osobě (Bydliště nebo místo pobytu)

Bližší informace k tomuto čl. 24 a tedy k veřejným listinám a jejich vícejazyčným formulářům v České republice naleznete zde.

Na tomto odkaze si zároveň můžete ověřit jakoukoliv jinou zemi.

POZOR – některé země (včetně Francie) nemají v současné době na těchto stránkách ještě vyplněné informace v češtině. Přečíst si však můžete na tomto odkazu stejný článek tohoto nařízení v originálním jazyce či si můžete vydání formuláře v konkrétní zemi ověřit na tomto odkazu.

Na konci stránky tohoto odkazu naleznete jednotlivé oblasti, pro které jsou formuláře vydávány. Pokud je rozkliknete, můžete si zvolit členský stát, ve kterém chcete formulář vydat. Plus si můžete zvolit, do jakého jazyka ho potřebujete přeložit.

POZORvzory formulářů si sice můžete takto prohlédnout na internetu, avšak neslouží k tomu, abyste si je sami vyplňovali. O jejich vydání si musíte oficiálně zažádat u příslušného správního orgánu. Tyto vzory slouží především úředníkům.

Bude mi vícejazyčný standardní fomulář ve Francii uznán?

To je bohužel otázka, na kterou je zatím velmi těžké odpovědět zcela jednoznačně. Pokud jste již vyřizovali nějaké administrativní záležitosti ve Francii, tak asi tušíte, že s uznáváním těchto vícejazyčných formulářů to nebude jednoduché, jelikož francouzské orgány často vyžadují oficiální překlady od překladatelů zapsaných u francouzských soudů.

Na samotném vícejazyčném formuláři je uvedeno, že se jedná o „pomůcku pro překlad“ a samotné nařízení též hovoří o pomůcce k usnadnění oběhu veřejných listin v rámci EU.

Nařízení též obsahuje informaci, že konečné rozhodnutí je na přijímajícím orgánu a ve výjimečných případech, kdy to je pro účely zpracování veřejné listiny nezbytné, může být požadováno doplnění oficiálním překladem.

O jaké výjimky se jedná, již není konkrétně specifikováno. Takže to dává dost otevřené možnosti přijímajícím orgánům a dle mého názoru Vám tak v podstatě mohou kdekoliv tento formulář odmítnout a požadovat doplnění překladem oficiálním.

Francie je sice jedním ze zakladatelských států EU, ale v praxi se stále ukazuje, že na území Francie jsou nařízení EU často upozaďována a jsou upřednostňovány národní zákony, i když tato nařízení mají větší právní sílu než tyto zákony.

Do této problematiky se ale nechci dále zamotávat a ponechám ji mileráda k prozkoumání nějakým právníkům z oboru. 🙂

Jestli Vám tedy tento formulář bude uznán, záleží dle mého názoru spíše na tom, na jakého úředníka zrovna narazíte. Jak již jsem naznačila na začátku tohoto článku, já jsem si uznání tohoto formuláře vybojovala.

O mé osobní zkušenosti si můžete přečíst v druhé části článku na toto téma. V této části se zmíním o tom, jak pro mě bylo jednoduché získat tento formulář v ČR a naopak těžké ho uplatnit ve Francii.

Na závěr druhé části článku se zaměřím též na možnost získání oficiálního překladu rodného listu pro sociální účely, pokud by Vám pro tyto účely nebyl uznán tento vícejazyčný standardní formulář.

Druhou část tohoto článku si můžete přečíst zde. 🙂

Autor: Soňa Trousilová

Již je to nějaký ten pátek, co jsem se přestěhovala za přítelem do Francie. Se svými čtenáři sdílím své osobní zkušenosti z Francie a tipy, jak snadněji překonat nejen počáteční bariéry, které s sebou život v této zemi přináší. O tom, jak to vše začalo, si můžete více přečíst zde!

Jeden komentář u “Vícejazyčné standardní formuláře – část 1.”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *